Startside

... er en forening med to primære formål, som det antydes af navnet:

  • At skabe netværk og støtte op om mennesker for hvem mødet med kundalinikraften har medført en spirituel krise.
  • At sprede information og skabe et forum, hvor de forskellige indfaldsvinkler og synspunkter, der findes om emnet, kan mødes og brydes.

Vi har siden starten i 1992 været i kontakt med et fircifret antal mennesker, som selv har oplevet kundalinikraften.

Vores arbejde består af flere områder:

  • Telefonrådgivning
  • Etablering af grupper
  • Jævnlige møder i Århus og København
  • Afholdelse af høringer og lignende større arrangementer
  • Kvartalsvis udgivelse af bladet Kunda*Linien
  • Produktion og udsending af info-materiale

Desuden holder vi foredrag, skriver artikler og deltager i tv- og radioudsendelser samt i projekter i samarbejde med forskellige behandlerinstanser.

Vi tilbyder ikke behandling.

Praktiske oplysninger:

Indmeldelse i foreningen: Pt. udsendes medlemsblad ikke, og aktiviteter er begrænset til lejlighedsvise møder, derfor opkræver vi ikke kontingent for øjeblikket. 

Henvendelser om medlemskab, kontingent, tilsendelse af intro-pakke, salg af artikler mm.:
Skye Løfvander
Fredskovhellet 2G, lejl. 21
3400 Hillerød.
Tlf. 44 64 07 37/ 20 97 07 01