Litteratur

Litteraturliste

(Et begrænset udvalg. En mere fuldstændig liste: klik her!)

Avalon, A.:
The Serpent Power. The secrets of tantric and shaktic yoga.
Dover, New York, 1974.

Bailey, A.:
En kompilation om seksualitet.
Esoterisk Center Forlag, 1988

Bentov, I.:
Det vilde pendul. Energiens bevidsthed.
Borgen, 1982

www.chakraer.dk
Et forsøg på en nøgtern fremstilling af chakrabegrebet på basis af en idehistorisk gennemgang.

Coward, H. G.:
Jung and Kundalini.
Journal of Analytical Psychology, 1985

Damsholt, S.:
Kundalini og Chakraerne.
Sankt Ansgars Forlag, 2002

Dixon, J.:
The Biology of Kundalini

Greyson, B.:
The physio-kundalini syndrome and mental illness.
The journal of transpersonal psychology, 1993, vol. 25, no. 1, 15s
Near-death experiences and the physio-kundalini syndrome. 
Religion and health. Vol. 32, no. 4. 1993, 15s.

Goel, B. S.:
Third eye and kundalini.
Kalpana Press. Delhi 1985.

Grof, Chr. & S.:
Psykiske kriser
Borgen 1982.

Hansen, G.:
Skizofreni eller spirituel krise?
Ugeskrift for Læger 31/95, 2s.

Hansen, W.:
Psykoser og Meditation.
Ugeskrift for Læger, 29.12. 1980, 3s.

Haich, E.:
Yoga og seksualkraften.
Strube, 1971.

Høyer, L.:
I begyndelsen var Logos.
Borgen, 1981

Johansen, E.:
Kundalini - Undersøgelse af 76 tilfælde.
Nyt Aspekt nr. 3, 1994

Jung, C. G.:
Psychological commentary on kundalini yoga. 1932
The archetypal psychology and jungian thought. 1976

Kieffer, G.:
Kundalini for new age.
Selected writings by Gopi Krishna.
Bantam Books, 1988.

Krishna, G.:
Mit liv med kundalini.
Ganeshbakti, 1993.
The awakening of kundalini. 
E.P. Dutton, New York, 1975.
Kundalini the evolutionary energy in man.
Stuart & Watkins, London, 1970

Martinus:
Livets bog, 5. Om den seksuelle polforvandling. Borgen, 2003.

Mortensen, L.:
Når jeg ser din himmel.
Borgen, 1979

Narayanananda, S.:
Urkraften i mennesket eller kundalinikraften. Borgen, 1970.

Petersson, Y.:
Kundalini - uppkomst, utveckling och effekter - psykos eller utveckling? 
Teologiska Institutionen, Lunds Universitet, 1994

Sanella, L.:
The Kundalini Experience. Psychosis or Transcendence?
Integral Publishing, 1987.
Oplevelsen af Kundalini. 
Zosma, 2003

Scott, M.:
Kundalini in the physical world.v Arkana, 1989

Tweedie, I.:
Ildens datter. 
Ørnens Forlag, 1990

White, J. (udgiver):
Kundalini. Evolution and Enlightenment.
Paragon House, 1990

En del af dette materiale samt diverse artikler kan bestilles i kopi.

  • Artikler:

Lee Sannella: The Kundalini Experience

Særpris gennem Kundalini Netværk og Information: 40,- kr. + forsendelse (v. 1 eks.: 26,- kr.). Rabat ved større bestillinger.


Netværket har erhvervet sig et restoplag af den amerikanske psykiater Lee Sannellas banebrydende bog med titlen The Kundalini Experience.

Den indeholder en gennemgang af de klassiske kendetegn på kundalini beskrevet både via case-stories og indblik i forskellige spirituelle traditioner.

Sammen med forfatteren Itzhak Bentov har Sannella forsøgt at udvikle en anskuelse af processen, som kan forstås i lyset af moderne erkendelser om hjernen og nervesystemets funktion. Bentov har skrevet en appendiks om dette til bogen.

Køb bogen hvis du vil blive klogere på din proces, hvis du vil give et svar til nysgerrige og de som står dig nær og følger din proces. Det er også oplagt at tage den med eller forære den til din behandler, uanset om det drejer sig om en læge eller en alternativ helbreder.

Bestilling: Send en mail til Skye og angiv navn, adresse og antal bøger.


Lis Høyer: Kundalini

Bogen er en genudgivelse af 'I begyndelsen var Logos' i en opstrammet og revideret form med fokus på de personlige beretninger og selve kundaliniprocessen.
Se mere om bogen her hos forlaget
Bogen kan bestilles hos forfatteren og koster 98,- kr. frit tilsendt. Kontakt:
Lis Høyer, lishoyer@gmail.com, tlf. 86579570/51244821


Undersider (1): Artikelbase
Comments