Medlemsblad

Kunda*Linien

var foreningen Kundalini Netværk og Informations forum for debat og information 1995-2010:

24-32 A4-sider spækket med læsestof. Bladet udkom 4 gange årligt og tilsendtes medlemmer af foreningen.

Enkelte numre af bladet kan nu findes i .pdf-format i Artikelbasen. Da det er kompakt formidling, kan det tage lidt tid at indlæse filerne.

Det er stadig muligt at købe løse eksemplarer af bladet for 25,- kr.

Som regel finder man i bladet nyheder og henvisninger, en eller flere personlige beretninger, interview boganmeldelser og debat samt tema-artikler om de områder, som vi kredser om og søger at finde en fællesnævner for:

udviklingskriser, spiritualitet, biologisk evolution, dybdepsykologi, netværksdannelse, psykiatri, esoterisk menneskeforståelse, religiøsitet, mytologi, seksualitet og bevidsthed.

Redaktionens adresse:

Skye Løfvander, 
Fredskovhellet 2G, lejl. 21,
3400 Hillerød.
Klik for mail til Skye Løfvander
tlf. 44 64 07 37/ 20 97 07 01

Her kan du også tilmelde dig mail-listen, hvorfra der udgår nyheder om møder mm., som ikke har nået at blive annonceret i bladet.

Comments