Råd til selvhjælp

Hvad kan man gøre for at hjælpe sig selv?

(denne sides tekster er et resultat af gruppearbejde)

Det overordnede svar er, at man må arbejde med sig selv og sin situation. Frem for blot at overgive sig til forskellige behandlere eller andre, man mener, kan fjerne ubehagelige reaktioner vha. medicin, healing, meditationsteknik, kan det være en ide at lade den nye situation blive et afsæt til at gå dybere og forstå de temaer, som kan give øget forståelse af både de kropslige, psykologiske, sociale og energimæssige budskaber, som reaktionerne dækker over.

Kundalini er aldrig kun et energifænomen, som kan beskrives i et chakra-kredsløbs-diagram, men må forstås i lyset af den livssituation, som har affødt og er sammenknyttet med syndromet.


Nogle konkrete råd til hvad du kan gøre:

 1. Forstå hvad en kundalinirejsning er
  Det er vigtigt at få viden og indsigt i, hvad der er sket. Oplagte måder at blive klogere på er at læse bøger, høre bånd, foredrag, søge på Internettet, hvor der er mange hjemmesider, udveksle erfaringer og diskutere med andre, der enten selv har haft oplevelsen eller med dem, der ved noget om den på andre måder. Angsten aftager, fordi bevidstgørelsen beroliger og giver selvsikkerhed og styrke.
  Vi har i Netværket brugt timer på at udveksle erfaringer med hinanden enten i grupper eller på tomandshånd, og mange af os har etableret gode, nære venskaber. Vi er ret enige om, at det ofte er sammen med andre, der ligeledes har erfaringen, vi føler os bedst forstået og mest trygge.

 2. Forandre livsstil
  Man må være indstillet på måske at ændre på forskellige aspekter i tilværelsen. Hvis de mennesker, man omgiver sig med, ikke forstår hvad der er sket eller lægger afstand, må man prøve at skabe relationer til andre, man kan dele erfaringerne med. De, der f.eks. oplever, at interessen for det spirituelle er blevet vakt, må følge deres behov for at beskæftige sig med det, gå dybere ind i det. 
  Der sker tit, at interessen og engagementet drejer sig fra det konkrete, håndgribelige, materielle hen imod et behov for at beskæftige sig med menneskelige relationer på det nære plan eller det mere overordnede, samfundsmæssige plan. Man får lyst til at hjælpe andre. Det kan få indflydelse på det arbejdsmæssige, idet man føler trang til at vælge uddannelse/arbejde, der svarer til forandringen.

 3. Arbejde med det kropslige
  Den stærke energi kan både aktivere og forstærke de blokeringer, der er i kroppen. De psykosomatiske reaktioner kan blive meget smertefulde og turbulente, De kan flytte aktivitet til forskellige dele af kroppen samtidig med, at stærke og ukendte følelser og ideer bryder frem. Det er derfor vigtigt at styrke jordforbindelsen for at berolige kroppen og holde fast i sit autentiske jeg. 
  Det kan man gøre ved at få motion, at gå meget har god effekt, at arbejde med praktiske gøremål, f.eks. almindelige daglige sysler som havearbejde, håndarbejde, håndværk, og ved at få massage, danse, lave gymnastik. Det kan være en god ide at ændre på kostvanerne, f.eks. lettere kost, mange grøntsager og spise mindre med kortere mellemrum.
  Hos andre er det godt med en god bøf og en flaske rødvin. Den enkelte må føle sig frem og eksperimentere. At få mad og drikke er meget vigtigt, selvom lysten måske ikke er der.

 4. Arbejde med det psykiske
  Angstanfald, konstant angst, søvnløshed, hyperaktivitet, eller det modsatte, modløshed, lav energi, som opleves som depression, trang til at isolere sig, ensomhed, som man også kan opleve, når man er sammen med andre, fremmedhedsfølelse overfor ens egen krop er almindelige negative reaktioner og tilstande. 
  Til de positive er glæden, frigørelsen, den sprudlende strømning af energi, som flyder gennem kroppen og sindet, oplevelsen af kontakt med det guddommelige, indsigten i meningen med livet, evnen til at blive clairvoyant, heale. Nogle oplever mange af reaktionerne meget voldsomt og det kan ødelægge deres tilværelse og til den anden yderlighed hører dem, der hurtigt og nemt får dem udløst nemt og positivt. 
  Den største gruppe ligger dog mellem disse yderpunkter. Der er en tendens til, at de, der har mange negative oplevelser, ofte har mange problemer og blokeringer i forvejen. Det kan dreje sig om ønsker, drømme, der ikke er blevet opfyldte, problematiske følelser, der ligger ubevidst og stammer fra ens nuværende tilværelse eller fra barndommen, selvdestruktive vaner, angst for sider af sig selv og for omgivelsernes opfattelse af sig selv. Jo mere man arbejder med de negative sider, jo friere flyder energien gennem kroppen.
  Man kan som tidligere nævnt hjælpe frigørelsen på vej ved at skrive, tegne, danse snakke, have tid alene, ved at gå i forskellige former for terapi mv. Man må lære at have tålmodighed, fordi det er en lang og svær proces, have tillid, kærlighed til sig selv.
  Man må give slip og lade sig flyde med i det omfang, man synes, man kan. En kundaliniproces, der er i gang, kan ikke standses. Der skal helst ske en integration af dele af den gamle og kendte personlighed og det nye indhold, som er kommet frem, og det kan tage flere år.
  For nogle er det godt, samtidig med, at man arbejder med sig selv, at fastholde kontakten til omverdenen i bedst muligt omfang, socialt, arbejdsmæssigt eller blot komme ud af døren, se og omgås andre, selvom det måske ofte ikke interesserer en særlig meget, fordi det, der sker indeni fylder mere. For andre er det bedst med at få så meget ro som muligt. For nogle bliver det nødvendigt for at klare situationen at isolere sig.

Comments